stavební firma ZETES KT, spol. s r. o.
K letišti 532/II
339 26 Klatovy

Průmyslové stavby

 • haly a budovy výrobní pro průmysl i s jeřábovými drahami
 • haly a budovy pro garážování, opravy a údržbu vozidel
  / autosalony, autoservisy /
 • čerpací stanice pohonných hmot s příslušenstvím

Zemědělské stavby

 • haly a budovy pro zemědělskou výrobu

Občanské a bytové stavby

 • haly a budovy pro správa a administrativu
 • haly a budovy pro obchod a služby
  / obchodní a nákupní střediska a prodejny/
 • budovy pro výuku, výchovu, tělovýchovu a sport
 • domy bytové, netypové a domky rodinné
 • nástavby a vestavby budov, modernizace bytového fondu

Stavby inženýrského a vodního stavitelství

 • úpravy území a odvodnění pozemků
 • úpravy vodních toků, rybníky, hráze rybníků a nádrží
 • skládky komunálních odpadů
 • zemní práce

Výroba betonových směsí a prefabrikovaných dílců

Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Průmyslové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Průmyslové stavby
Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Průmyslové stavby Stavební firma Zetes / Stavby inženýrského a vodního stavitelství
Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Stavby inženýrského a vodního stavitelství Stavební firma Zetes / Občanské a bytové stavby Stavební firma Zetes / Zemědělské stavby

Elektroinstalace

 • montáž, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
 • elektroinstalace ve stavebních objektech
 • venkovní vedení nízkého napětí
 • sítě kabelové rozvodné nízkého napětí

Osvědčení o autorizaci
vydané ČKAIT podle zákona
č. 360 / 92 Sb. č. 11077
v oboru pozemní stavby

ZETES KT spol. s r. o.
provádění staveb, jejich modernizace a rekonstrukce
339 26 Klatovy, K Letišti 532/II
tel.: 376 311 502, fax: 376 310 811,
mobilní tel.: 602 145 041
e-mail: zeteskt@quick.cz
provoz Sušice, Pražská 58
mobilní tel.: 724 213 976
provoz betonárka Rabí, mobilní tel.: 724 183 934

Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Certifikát Osvědčení Certifikát

Vzdělávání pracovníků:

LogaPracovníci hlavní stavební výroby firmy ZETES KT, spol. s r.o. Klatovy se v lednu a únoru r. 2013 zúčastnili Projektu "Vzdělávejte se pro růst" spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Pracovníci absolvovali kurzy: 1) Zateplovací systém ETICS a další problematika související se zateplováním. 2) Betonové konstrukce a protipožární systémy.

Na závěr byla pracovníkům vydána osvědčení o absolvování kurzu.

Pracovníci hlavní stavební výroby firmy ZETES KT, spol. s r.o. Klatovy se v prosinci 2013 až únoru r. 2014 zúčastnili Projektu "Vzdělávejte se pro růst" spolufinancovaný z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

Pracovníci absolvovali kurzy: 1) Zdící systémy 2) Fasádní systémy

Na závěr byla pracovníkům vydána osvědčení o absolvování kurzu.